Integritetspolicy / GDPR

 

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på fordonskemi.se. FORDONSKEMI.SE är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även personuppgifter som samlas in vid avtal för produkter och kurser.

 

Personuppgifter som behandlas

Exempel på information som inhämtas:

•        Företagsnamn/org.nr

•        Kontaktperson

•        Företagsadress/fakturaadress/leveransadress

•        Telefonnummer och e-postadress

•        Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökt, browerinställningar och IP-adress.

FORDONSKEMI.SE samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

 

Hur hämtar vi information?

FORDONSKEMI.SE samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Exempel på formulär:

•        Kontaktformulär

•        Vid köp av produkter eller tjänster på våra webbsidor

•        Vid anmälan till webinarer, kurser och konferenser

•        När man laddar ner dokument som t ex säkerhetsdatablad och produktblad

•        Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post

 

Ändamålet med information som inhämtas

•        För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster

•        För att kunna sända relevant information

•        För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

 

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på FORDONSKEMI.SE lagras i vårt E-Handels-system, Mailchimp som används till automatiserad marknadsföring.

Information lagras även i bokföring, Speedledger/Bookio (Bokföringslagen)

 

Hur tas information bort?

Information tas bort på kundens begäran. För att få ut sin data eller få den raderad kan kunden antingen kontakta vår kundtjänst eller när kunden är inloggad under "MITT KONTO" välja "REQUEST MY DATA" eller "FORGET ME.

 

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men FORDONSKEMI.SE kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å FORDONSKEMI.SE:s vägnar.

 

Rättigheter

Som användare av FORDONSKEMI:SE:s webbplats, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att FORDONSKEMI.SE inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

 

Kontakt

Telefon 0411-211660

kundtjanst@fordonskemi.se

FORDONSKEMI.SE, Plutonvägen 7, 271 72 Köpingebro